ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ «Ο ΚΟΚΚΙΝΟΣ»Μέταλλα προς συγκόλλησηΈδρα: Αναγνωστοπούλου 5 (όπισθεν ξενοδοχείου Καψής – Βαρδάρη) Θεσσαλονίκη
Τηλ. & Fax: 2310 515369

kokkinoslaz@yahoo.gr